Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58
  Chmeľnica 58
 • +421524283193
  0911374688

Utorok 18. 9. 2018

Aktuality

Koľko talentovaných žiakov našej školy navštevuje ĽŠU?

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne a užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  Končí sa školský rok 2017/2018 a nastupujú prázdniny. Na dva mesiace sa zavrie školská brána a žiaci i učitelia odídu na zaslúžený dvojmesačný oddych.

  Desať mesiacov si žiaci plnili svoje školské povinnosti a ich snaha je odzrkadlená vo výsledkoch na vysvedčeniach.

  Teraz sú pred nimi dni, poskytujúce oddych na načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

 • 25. 5. 2018

  Aj tento školský rok 2017/2018 sme sa zúčastnili prednesu nemeckej poézie a prózy, ktoré každoročne organizuje KNS na Slovensku. Obsadili sme pekné prvé miesta - Nelka Hajduková a Branko Široký. Blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58
  Chmeľnica 58
 • +421524283193
  0911374688

Fotogaléria