Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58
  Chmeľnica 58
 • +421524283193
  0911374688

Nedeľa 18. 3. 2018

Aktuality

Koľko talentovaných žiakov našej školy navštevuje ĽŠU?

Vitajte na EduPage

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne a užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • 19. 2. 2018

  Oznamujeme žiakom, že dňa 26. 02. 2018 / pondelok / začínajú jarné prázdniny a končia 02. 03. 2018 / piatok /. Nástup žiakov do školy je 05. 03. 2018 / pondelok /.

  Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka MŠ, ŠKD a školskej jedálne.

 • V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno-vzdelávací proces ZŠ a MŠ v čase od 20. 02. 2018 / utorok / do 23. 02. 2018 / piatok / .

  Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka MŠ, ŠKD a školskej jedálne.

 • Do galérie Miss bábika 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 7.2.2018 sa v Centre voľného času ako každoročne organizovala súťaž Miss bábika, na ktorej sa stretlo 14 žiačok 1. a 2. ročníka zo základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Dievčatá predviedli svoj herecký talent, spev, recitáciu, kreativitu, no najmä vzťah k svojej bábike. Našu školu reprezentovala Johanka Holotňáková, ktorá získala čestné ocenenie. Srdečne blahoželáme a už sa tešíme na ďalšiu súťaž v budúcom šk. roku. .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58
  Chmeľnica 58
 • +421524283193
  0911374688

Fotogaléria